SPONSOREN.....

 

Bijdrage energie zuinige lampen:

Waard Polder Windenergiek

€ 500,00 

A. Wind/Yongli Belting

€ 250,00

Rabobank:

€ 750,00 

 

Bestuursjassen/Vlag:

Klaas Hemke

Jaap Kaan

Mts. Jan Kater

Mts. Kees van Bruggen

Jaap Oostindier

 

Club bord

Mevr. M. Woudenberg

 

Ontwerper en schenker van het beeld "de Schaatser":

Siem Wardenaar

 

Schilderij Ard Schenk 1968:

Rick en Paula Welter