IJsclub "Jan Woudenberg" Wieringerwaard 1879 - 2013

IJsclub “Jan Woudenberg”                                                                                                                                                    

 

 

 

Wieringerwaard, december 2016.

 

Betreft: Automatische Incasso Lidmaatschap

 

 

 

Geachte heer, mevrouw,

 

Om de betaling van de lidmaatschapsgelden voor U, maar ook voor ons, te vergemakkelijken wordt vanaf heden het lidmaatschap van de ijsclub “Jan Woudenberg”, geïncasseerd via automatische incasso.

Dit bespaart U en ons tijd en administratie kosten.

 

Door gebruik te maken van automatisch incasso, stemt U er mee in, dat het jaarlijkse lidmaatschap, zijnde:

per huishouden € 7,50,

alleenstaande € 4,00,

donateurs € 3,00,                      

ieder jaar in de maand november van Uw bank- of girorekening zal worden afgeschreven.

 

Let op: Als er geschaatst kan worden en U bent geen lid, dan betaald U een dagkaart en kunt U pas voor het volgende jaar lid worden!

Dagkaart: 16 jaar en ouder € 1,50

      Kinderen t/m 15 jaar € 0,50

 

Dit jaar zal het echter in december 2016/ 2017 geïncasseerd worden, omdat de wijziging van incasseren enige tijd zal kosten.

 

Wij verzoeken U vriendelijk het bijgaande machtigingsformulier in te vullen en                                         ondertekend mee te geven aan het bestuurslid die bij U aan de deur komt of in de                                    brievenbus te deponeren bij:

G. van Kerkhof, Populierenlaan 3, 1766 JD Wieringerwaard.

 

Indien U vragen heeft en/of informatie wilt over de automatische incasso, kunt U een mail sturen naar: geavankerkhof@quicknet.nl

 

Alvast hartelijk dank voor Uw medewerking.

 

Met vriendelijke groet,

Bestuur ijsclub “Jan Woudenberg”

 

 

 

Baanreglement IJsclub  “Jan Woudenberg”

 

 

Het spreekt voor zich dat we op de baan een reglement kennen waar iedereen zich aan dient te houden.

Indien mogelijk maken we een zichtbaar onderscheid tussen een baantraject en een recreatievak.

Dit om te voorkomen dat de baantjestrekkers worden gehinderd door de recreanten of ‘stoelschaatsers’. Gelieve dan ook de aanwijzingen op de baan strikt op te volgen.

Enerzijds om elkaar zo veel mogelijk ruimte te gunnen, anderzijds om te voorkomen dat er kwetsuren ontstaan!

 

 

Schaatsers dienen hun lidmaatschapskaart bij de accommodatie te laten zien of daar een dagkaart kopen!

 

  • Er wordt op de baan linksom geschaatst. Sleetjes en stoelen mogen alleen in het buitenvak worden gebruikt.

   . Plastic bekers en ander afval dient in

     de vuilnisbakken langs de baan te

     worden achtergelaten.

  • Schoenen en tassen worden buiten de ijsbaan achtergelaten, dus niet op het ijs!

 

. Iedereen betreedt op eigen risico de

  baan. Het bestuur van de IJsclub

  “Jan Woudenberg” neemt geen

  juridische verantwoordelijkheid voor

  lichamelijk ongemak dan wel

  materiële gevolgen op of in directe

  omgeving van de baan.

  • Het bestuur van de IJsclub “Jan Woudenberg” is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal.
  • Als de baan gesloten is en het hek is op slot, dan is het verboden zich op het terrein/ijsbaan te begeven!
  •  
  • Het bestuur van de

IJsclub “Jan Woudenberg” wenst u

allen veel schaats plezier!