Een verrassende nawinter: 1 t/m 4 maart 2018

 

Het ziet ernaar uit dat koning winter ons van het jaar weer laat zitten, of het moet de komende weken nog gebeuren.

Mocht het niet zo zijn dan gaan we als vanouds een avondje naar de ijsbaan.

Het zal waarschijnlijk op vrijdagavond 9 maart worden.

 

Dit schreef ik 3 weken terug. Voor goedkeuring belde ik de voorzitter, deze vroeg of ik geen weerberichten meer luisterde, want er komt een koude front aan met barre                                      temperaturen Dus wacht nog een weekje. Nu dan het vervolg.

 

Woensdag 28 febr. 2018

Wordt je gebeld door een bezorgde voorzitter of ik wel mijn voicemail had geluisterd.(natuurlijk niet, want als je me moet hebben moet je bellen)

Hij wil morgen ochtend om 9.00 uur een spoed bijeenkomst, want het gaat wel erg hard vriezen. Dus op 1 maart sta je dan op een ijsbaan met een flink wind wak voor de deur.                                                Na de koffie wordt er gezegd “nu of nooit”.

De ijsmeester voorop en zijn volgelingen (gezamenlijk zo’n 300 kg schoon aan de haak) als eenden er achter aan.

Krakend ijs breekt niet is al jaren een gezegde, maar toch loop je niet lekker.                                                                                            De kogel gaat door de kerk “ het giet on”.                                                                                                     

De watts-app  en facebook en niet te vergeten onze website worden bewerkt.

Onze secretaresse had vanwege vakantie haar taken over gegeven aan onze jongste bestuurslid die met dit gebeuren om kan gaan.                                                                                           

 

De tapijten worden binnen gelegd, maar buiten met windkracht 7 en een gevoelstemperatuur van minus -20 Celsius, werden 30 meter verderop langs de wind singel zeilen opgehangen om nog een beetje beschut te zitten, banken worden geplaatst en enkele                     matten neergelegd. Ook moest er nog een Perzisch tapijt opgehaald worden op broer z’n boerderij (50 jaar oud).

Het is niet te geloven maar rond 10 uur komen de eerste ouders met kinderen al op de baan. De hele dag door werd er volop geschaatst en natuurlijk in onze verdubbelde gebouw gretig gebruik gemaakt van de koek en zopie.

Deze avond is ook altijd de avond van de Jeu de Boulers, dus de ultieme test voor de gezamenlijke verenigingen. Jammer dat er maar een paar waren ( het was ongeveer min -18 gevoelstemp.).

 

Dan naar dag 2, om 10.00 uur gingen we open en ze stonden alweer te trappelen.

ook zijn de 2 veegmachines weer van stal gehaald, na wat kunst en vliegwerk (startpilote en remmenreiniger) als start hulpen hebben we de baan een keer geveegd.                                          

Resultaat baan schoon en bezems zwart van het stof.

Tussen de middag bleef een delegatie op de baan zodat we tot          21.00 uur open bleven. Ook deze dag liep weer als een trein.

 

Dan nu dag 3. Deze speciale dag kwam de echte samenwerking met onze zuster vereniging boven drijven, want ja eindelijk na een jaar een andere bar dame en heer moet wennen. We hebben als ijsclub de leden van de JdB. zoals het hoort bediend zodat iedereen zich als een vis in het water voelde. Onze gasten hebben hoop ik een gezellige middag gehad. Ook deze dag en avond werd druk bezocht. ‘s Avonds werd er overlegd wat te doen, want de Russische beer was inmiddels terug gegaan naar Siberië.                                                         Besloten werd om op zondag vanaf 9.00 uur open te gaan, de voorzitter der JdB. nam de honneurs waar.

 

Zondag 4 maart.

Rond 9.15 uur kwam ik met de kas en tot mijn verwondering schaatsen er al een aantal.

De temp steeg per half uur van - 1,5 naar + 6,  om 12.30 uur hebben we de baan dicht gedaan en nog gauw alle spullen op geruimd, want je weet maar nooit de volgende dag kan het regenen.

Het is in de 138 jaar voor zover wij het kunnen nagaan nog nooit gebeurd dat de ijsbaan op 1 maart is open gegaan, dus dit kunnen we weer bijschrijven.

Het mooie van deze ijsperiode is dat we prachtig gebruik hebben kunnen van het door de JdB vereniging aan gedragen plan voor een vergroting van het gebouw.

De jeugd kon er prachtig  chillen op de lounge set.

Als ijsclub bestuur zijn we er trots op dat deze samenwerking die loopt zoals het hoort

 

Namens het ijsclub bestuur willen we alle leden en natuurlijk nieuwe leden bedanken voor het genoten vertrouwen.

Albert van Bruggen

 

 

 Nieuws van de ijsclub “Jan Woudenberg” .

 

Het seizoen van 2017-2018 staat voor de deur, daarom heeft het bestuur de koppen weer bij elkaar gestoken om ten allen tijde paraat te zijn als er ijs komt (volgens één der ijsmeesters inmiddels bijna 50 jaar ervaring komt er zelfs dit jaar nog ijs) 

 

Om toch nog even het afgelopen halve jaar door te lopen heeft u bij het club gebouw een gigantische verbouwing gezien. In samenwerking met een van de snelst groeiende verenigingen, namelijk de Jeu de Boules vereniging, hebben we samen besloten om een mooie serre aan te bouwen.                         

In de daarop volgende maanden is er hard gewerkt en het resultaat mag er zijn.                                                          

Ook wij als ijsclub hebben we een mooie ruimte voor het omkleden en mooi te zitten.  Al met al een hele goede investering voor de toekomst.                                                                                               

 

Ook hebben we “Pauwepop” weer op ons terrein gehad.                                                                                           

De organisatie had alles in de hand en volgens een der organisatoren is alles goed verlopen.                                                                                            Het terrein was anders ingedeeld, zodat de looplijnen korter werden.                                                                                                                                      Welnu, dit waren dus de gebeurtenissen in de zomermaanden .                          Ook heeft u zo af en toe een ijsclub lid de ijsbaan zien klepelen, wat weer gesponsord wordt door “Schutte Asbest sanering”.                                                                                                                                                            Helaas hebben we als club afscheid moeten nemen van Hanneke Schutte- Kuijper.                                                                                                        Na een slopende ziekte is zij strijdend ons ontvallen op veel te jonge leeftijd.      Met dank voor alles wat zij voor de club heeft en nog blijft betekenen.                                                                                                                             

 

Dan nu naar het nieuwe seizoen.                                                                      Vorig jaar zijn we gestart met automatische incasso, ik moet u zeggen als penningmeester is het me 200 % meegevallen, hoeveel leden hier gehoor aan hebben gegeven.                                                                                            Ook dit jaar is er natuurlijk weer, voor degene die nog geen lid zijn, de mogelijkheid om zich op te geven voordat de ijsperiode begint, daarover later meer.

Ook zullen de bestuursleden bij de donateurs en de mensen die contant betalen weer langs komen .                          

 

Een geheugen steuntje het gaat om de volgende bedragen.                                                                                                                                              Een seizoen kaart voor het gezin (ongeacht leeftijd) bedraagt                            € 7,50                                                                                                            Voor een alleenstaande € 4,00 en

donateurs blijft het € 3,00.                                                                              Het wordt in de maand november van uw bankrekening afgeschreven.                                                                                                                                      Houdt u daar rekening mee zodat er minimaal  € 7,50 op uw rekening staat.                                                                                        

 

Als er nieuwe inwoners of andere dorpsgenoten zijn,                                  die lid willen worden, geef je dan op bij                                                            Gea van Kerkhof,     tel.  0224-221642 of bij mij

Albert van Bruggen, tel. 0224-223082. 

 

Ook heeft de vereniging van Jaap Keyser een enorme hoeveelheid schaatsen gehad, zowel bijna nieuw als echte ouderwetse, mocht u interesse hebben geef een belletje en we kijken of de maat erbij zit.                                                    Net als alle bestuursleden, hopen we weer op een ijsperiode, die wat langer duurt dan afgelopen seizoen.

 

Dan nu uit het boek der Spreuken

“Zijn Allerzielen en Allerheiligen voorbij, dan komt de winter langszij”.

 

Namens de ijsclub, Albert van Bruggen, penningmeester

 

Vrijdag 8 december: Jaarlijkse ledenvergadering, aanvang 20.00 uur

 

  

 

Bericht van IJsclub Jan Woudenberg 2013-2014

 

Na een bewogen seizoen 2012-2013, met de opening van de baan, staat er weer een nieuwe voor de deur.

In de afgelopen zomermaanden heeft het bestuur zeker niet stil gezeten.

Er is hard gewerkt om de nieuwe energiezuinige lampen op te hangen dat is goed gekomen.

 

Het is gelukt om met de sponsoren te weten

W.P.Energiek  B.V. ( de gezamenlijke agrariërs uit de Waardpolder)

Onze plaatsgenoot Aris Wind met zijn bedrijf

en niet te vergeten de RABO bank Schagen-Wieringerland die door middel van een fonds de rest van het te kort heeft aangevuld.

Nu maar hopen dat onze stroom rekening om laag gaat.

Met gebruik van de verrijker van de gebr. Jacco en Renee Klaver, hebben we de lampen geprobeerd goed te zetten, door in het schemer naar een hoogte van 10 meter te gaan met deze machine. Met dank hier voor.

 

Met de gemeente zijn we in conclaaf over het onderhoud en de overdracht van het geheel.

Doordat nog niet alles duidelijk op papier staat tussen gemeente en ijsclub, heeft de gemeente de baan nog twee keer geklepeld, zodat het gras kort de winter ingaat.

 

Als bestuur zijn we afgelopen week bij elkaar geweest om de lijnen voor komend seizoen uit te zetten. Er is besloten om weer op de oude manier de contributie bij U aan huis te komen innen, dit op verzoek van de penningmeester.

Betaling via de bank geeft enorm veel werk en extra kosten, in de meeste boekingen staat namelijk geen adres vermeld.

We hopen op een ieder zijn medewerking als onze mannen langs de deur komen

Vanaf 5 of 6 november gaat dit gebeuren. Lidmaatschap kosten zijn als volgt:

Gezin tot en met 16 jaar         € 7,00

17 jaar en ouder                      € 4,00

Donateur                                € 3,00

Nieuwe leden zijn van harte welkom, geef een belletje naar 0224-223082 en je naam wordt genoteerd.

Via de gemeente hebben we van de oude school een aantal fietsenrekken gekregen zodat we dat probleem ook hebben opgelost.

We zijn ook nog aan het kijken om een ander soort muziekinstallatie te installeren via kleine boxen aan de lichtmasten.

Na de storm zagen we dat toch enkele lampen niet meer in de goede positie staan en moeten we ze deze keer maar strijken om de lampen weer goed te zetten.

Als bestuur hopen we weer op een mooie vorstperiode en dat de baan veelvuldig gebruikt zal worden.

Tot slot zoals u gewend bent een spreuk uit het boek job:

Een nieuw licht gaat schijnen, waardoor de scheuren verdwijnen.

Namens het bestuur

Albert van Bruggen.

Juni 2013: Van de Rabo € 750,00 sponsoring gekregen voor de energie zuinige lampen! Namens het bestuur hartelijk bedankt!

Verslag ijsclub “Jan Woudenberg” 16-1-2013 tot 27 -1-2013.

 

 

In aanloop naar een ijsperiode heeft het bestuur alle enige tijd diverse werkzaamheden in de nieuwe kantine verricht. De aankleding zoals gordijnen, elektriciteit, schilderwerk en een aantal planken en kapstokken ophangen. Alle spullen bij de boerderij van broer Kees ophalen en natuurlijk de vegers weer aan de gang brengen.

Dan komt de tijd dat de vorst toeslaat en met een schuin oog naar de baan gekeken wordt.

Woensdagochtend 9.00 uur wordt er beraadslaagd van het hoe en wat. Besluit wordt genomen morgen kijken voor de jeugd aldus ijsmeester Gerrit de Gier. We gaan weer op huis aan na nog wat werkzaamheden hebben gedaan. Donderdagochtend om 9 uur weer aanwezig, de vorst was eigenlijk effe te kort voor het mooie, maar volgens de ijsmeester voor de jeugd dik genoeg. De school werd ingelicht en middags kwam het langzaam opgang. S,avonds bleef de baan dicht zodat deze nog wat kon aansterken voor de grotere menigte. Vrijdag ochtend zoals gewoonlijk weer overleg, de baan moet geveegd en er moet nu groot ingekocht worden door de dames Gon en Gea. We gaan er nu helemaal voor. Na de middag komt de voorzitter met het voorstel om de opening te doen tijdens deze schaatsperiode. Dan komen er bedenkelijke gezichten want er moet dan toch het een en ander gebeuren. Het geheel hangt af van de komst van ons ere lid Ard Schenk. Jaap neemt de zelfde dag contact met hem op. Helaas moet hij het antwoordapparaat inspreken, dus we kunnen nog niets beslissen. Wel kijken we naar de lijst van mensen die wat betekent hebben de afgelopen jaren voor onze ijsclub. Dan wordt ik gebeld door Gerbrand Bakker, de schrijver van het boek “Boven is het stil”dat voor een deel inde Wieringerwaard afspeelt. Hij vraagt of het mogelijk is om opnamen te maken voor de film die van het boek gemaakt wordt. Liefst maandagochtend 10.00 uur. Ook dit pakken we even mee. De voorzitter vindt dit allemaal goed, je regelt het maar wordt dan gezeged.

 

Intussen gaan de schaatsrijders op een prachtige ijsvloer rustig hun gang en dat gaat rustig door tot 21.00 (oftewel negen uur), de koek en zopie loopt als een trein net als het aanmelden van nieuwe leden .

Zaterdagochtend staat de koffie alweer om 9 uur klaar door deeltijd VUTter Henk Bakker die snachts slecht kan slapen vanwege ijsperikelen. Voorzitter Oostindier belt door dat Ard heeft terug gebeld en zeker aanwezig zal zijn op zaterdag 26 januari voor de officele opening van onze nieuwe ijsbaan. Dan komt het hele circus op gang om alles te regelen binnen een week tijd. De zaterdagmiddag en avond worden goed bezocht en er was weer een mooie dag ten einde. Zondagochtend het zelfde ritueel de baan wordt geveegd en ligt er als een spiegel bij. S,middags een drukte van belang en hoogtij dagen voor de penningmeester. Dan slaat het nootlot toe inde namiddag komt er sneeuw waar de honden geen brood van lusten. Deze avond moest er nog door een paar bestuursleden naar Collin Blunstone in Medenblik (ondanks een urenlange rit een pracht avond) In de nacht konden we de sneeuwhopen zien groeien. Maandagochtend een grote ravage op de baan. De filmploeg is al onderweg dus is lang zitten is niet aan de orde.

 

Vanaf 9.15 uur tot 10.00 uur werd er een baantje geschoven voor de film, Gebrand en gevolg hebben mooie opnamen gemaakt waar nog enkele van onze leden nog in beeld zijn geweest, rond half 12 gingen zij naar Barsingerhorn voor vedere opnamen.

 

Tot diep in de avond is het bestuur met enkele vrijwilligers bezig geweest om de baan sneeuw vrij te krijgen. Gelukkig konden we Tim Klouwers bereid vinden om weer met zijn Hydro aangedreven John Deere tuintrekker op winterdiesel de baan af te maken in de avonduren. Jammer dat je overdag te werk moest, het had heel wat spierpijn gescheeld voor een aantal oudere bestuursleden. Dinsdag kwam de gehele schooljeugd naar de ijsbaan om in plaats van gymnastiek de alternatieve elfsteden tocht te gaan schaatsen De kinderen kregen na afloop warme chocomel en een gevulde reep om even weer op adem te komen.In de namiddag gaf Mona Sanders ( u weet wel van Video Cock) een schaatsclinic voor de jeugd en in de avond voor de oudere kinderen.

Woensdag ochtend als vanouds dezelfde rituelen en smiddags worden er school wedstrijden gehouden. Als dan nagaat dat er rond de 180 kinderen op school zitten er een kleine 50 meedoen, valt dat als bestuur een beetje tegen. Maar onder winderige omstandigheden werden de volgende tijden verreden :

 

6\7 jaar 40 m.                                            8\9 jaar 60 m.

1. Nikee Luik             8.00 sec.                     1. Nanna Van den Oever 12.0 sec

2.Gerben Luik           8.1.sec                        2. Maartje Blaauboer       12.1 sec.

3. Mika Bijpost          8.5 sec                        3. Danisha de Groot         12.1 sec. na loting

 

10 jaar 80 meter                                         11\12 jaar 80 meter

1. Koen Looman        12.6 sec                       1. Gert jan van Dompselaar      12.1 sec

2. Jaap Geerligs        12.8. sec                       2. Helder van der Eng               12.6 sec

3. Lars de Graaf        13.5 sec                        3. Mick Keesman                       13.1 sec.

 

De prijzen worden in het begin van de volgende week bij de school afgeleverd.

In de avond uren gaf Mona nog een clinic voor de oudere schaatsrijder.

Dan gaan we alweer naar de donderdag het feest komt steeds dichterbij, het programma wordt per dag bij gesteld. Het D.B staat af en toe voor zware beslissingen omdat de rest van het bestuur een andere mening heeft, toch zijn we het aan het eind altijd weer eens met elkaar.

Ook moet ik niet vergeten dat wij door diverse dames van onze leden en bestuur tijdens deze barre tijden voor de koffie verwendt zijn met een over heerlijke cake, appeltaart, moncoe taart en een appelstoedel. Dames onze dank hier voor.

Vrijdag de dag waar alles moet klaar gemaakt worden Teun komt over voor de verfijnde klussen ( o.a. Bord ophangen, wand dicht maken, vlaggenstokhouders plaatsen en zovoort).

De baan wordt als van ouds weer geveegd ware het niet dat een der machine een vastloper krijgt. Einde verhaal voorlopig. Ook ging er nog iets fout bij het laten zakken van een lichtmast Ondanks een waarschuwing van de voorzitter was mijn touwtje toch te oud waardoor deze halverwege brak en de mast 6 meter naar beneden kletterde, het resultaat laat zich raden. Veel gevloek en getier maar gelukkig werd er ook gelachen ( of uit gelachen) in ieder geval werd ik weer op mijn plaats gezet door het bestuur.

Dan de zaterdag voor negenen was iedereen aanwezig. Het draaiboek is klaar, de puntje op de i gezet. En dan afwachten of ze allemaal komen opdagen Om half 3 wordt de koek en zopie naar de container verhuisd. De dames en heren die bij de bestuursleden horen komen het team versterken. Langzaam komen de genodigden binnen druppelen De wethouder van Hollands Kroon, de mannen van Ooms (par2) en de grontmij . Kees Jansen van Vermaire, Siem Wardernaar en echtgenoot, de sponsoren van onze kleding, en de voorzitter van W.P.wind energiek

Als mede de hr. J.Bremer en de fam schook. Mevr.Woudenberg en haar kinderen en kleinkinderen komen eveneens binnen. Als laatste komt erelid Ard Schenk prachtig in sport tenue binnen. De ceremoniemeester neemt de touwtje in handen en vertelt het programma.

Voorzitter Oostindier komt daarna met het uitdelen via de sponsors van onze nieuwe jassen fel oranje om goed zichtbaar te zijn, daarna volgt het geheel naar buiten om mevrouw Woudenberg de gelegenheid te geven om het nieuwe gevelbord te onthullen. Een prachtig geheel komt onder het doek te voorschijn en wordt met applaus ontvangen, daarna is het de beurt aan onze voorzitter die een door hem aangeboden vlag speciaal voor de ijsclub ontworpen gaat onthullen met zijn kleinzoon Tijs van Nieuwenhuizen Onder luid applaus wordt de vlag gehesen en Jaap en Tijs op de foto vereeuwigt. Dan komt het moment dat Ard het beeld gaat onthullen, Na het doek eraf gehaald te hebben vertelt Ard dat hij zijn roots niet vergeten is en dat het beeld hem weer terug brengt naar het begin van zijn carrière . Daarna gaat hij met de jeugd van Wieringerwaard een aantal rondjes over de baan. Nadat er diverse foto, s zijn gemaakt voor ons zelf en diverse kranten gaat alles naar binnen voor het verdere officieel gedeelte Daar komt de voorzitter de Waard Polder windenergiek de Hr. Dolf Geertzema met een cheque van €500,00 om energie zuinige lampen aan te schaffen. Zo zie je maar dat windmolens ook positief in het nieuws kunnen komen. Onder het genot van een gelagje en een hartigheidje gaat zo, n middag snel.

Buiten hielden de heren J.Kouseband ( ex drogist) en de Hr H.Hoogeveen ( De pandaman)

onze koek en zopie in de gaten, alle leden en de kinderen kregen chocomel en een lekkernij aan geboden van de club. Binnen zat de gang er goed in. Tussen door kreeg ik nog een aanmelding van een sponsor voor de lampen. Rond half 7 bleef het bestuur met aanhang over en werd alles nog eens dunnetjes overgedaan.

 

De volgende personen en\of bedrijven wil het bestuur bedanken voor onze nieuwe ijsbaan kompleet met accommodatie

Gemeente Anna Paulowna                                        Ooms(par2) i.z.m. de Grondmij

Firma Jack Vermaire                                                   Firma Plaisier .

Siem Wardenaar voor het Beeld                               Mevr. Woudenberg voor het bord.

Jaap Oostindier voor de vlag

Paula Welter voor het schilderij uit de "Boogbrug"

Klaas Hemke ,Jaap Kaan, Mts. K. van Bruggen en Mts J. Kater – Schenk voor de kleding

Waard Polder Windenergiek voor sponsoring van energie zuinige lampen.

Aris Wind van Yongli Belting uit Wieringerwaard ook voor sponsoring van energie zuinige lampen.

Hans Mol voor het verzorgen van de zakjes snoepgoed voor de verkoop

Rinus van Dompselaar voor het aan elkaar praten van de feestmiddag.

Verder wil ik alle vrijwilligers zonder namen te noemen bedanken voor hun belangloze medewerking.

En om af te sluiten zou je in het westfries zeggen: ut is stront bai ’t hemd of. Want de zelfde avond valt er sneeuw en smorgens is er volop dooi en regen. De eerste winter in 2013 zit erop.

 

Namens ijsclub Jan Woudenberg Albert van Bruggen

Maandag 21 jan. 2013

Filmploeg van de NTR maken opnames voor het programma "Benali boekt", elke zondag te zien op ned. 2 om 19.50 u.

Zij filmen de schrijver Gerbrand Bakker (geboren Wieringerwaarder)  over zijn boek

                                                                                                                  "Boven is het stil" !

Maandag 21 jan.'13 Filmploeg NTR te gast.
Maandag 21 jan.'13 Filmploeg NTR te gast.
Voor het programma Benali boekt/NTR Ned.2 elke zondag 19.55u
Voor het programma Benali boekt/NTR Ned.2 elke zondag 19.55u
Gerbrand Bakker schrijver van het boek Boven is het stil!
Gerbrand Bakker schrijver van het boek Boven is het stil!

WIERINGERWAARD –

Maandag 21 januari 2013. Gerbrand Bakker draait op de schaats zijn rondjes op de ijsbaan van Wieringerwaard. Een cameraploeg legt zijn verrichtingen vast. Dit alles voor het tv-programma 'Benali boekt' dat half april wordt uitgezonden.

Gerbrand Bakker is terug in zijn geboortedorp Wieringerwaard. In zijn boek "Boven is het stil" schrijft hij onder andere over de ijsbaan van Wieringerwaard. Tijdens de opnamen zijn bestuur en vrijwilligers druk bezig de spiegelgladde ijsbaan sneeuwvrij te maken. De cameraploeg, dik ingepakt vanwege de kou, filmt Bakker enkele keren als hij langs komt schaatsen. De opnamen worden gemaakt voor het bekende NTR programma 'Benali boekt' dat op zondagen vanaf 19.50 uur uitgezonden wordt. Half april komt in deze documentaire-serie over boeken de ijsbaan van Wieringerwaard dus in beeld.

De ijsbaan van Wieringerwaard beleeft dit jaar zijn tweede winter op de nieuwe locatie. Na jarenlang geen ijsbaan te hebben gehad, wegens nieuwbouw in het dorp, is het dit jaar weer raak. Er ligt weer ijs, een mooie spiegelgladde ijsvloer. Dat het boek van Bakker nog over de oude ijsbaan gaat mag de pret niet drukken. Het is al bijzonder dat er ijs ligt op het moment dat een boek verfilmd wordt. Daar maakt Benali en zijn crew dankbaar gebruik van.

Na de opnamen komt Bakker nog even opwarmen in het clubhuis. Hij poseert met zijn boek voor het portret van een andere bekende oud-Wieringerwaarder en erelid van de ijsclub: Ard Schenk.

Momenteel is de ijsbaan voor het publiek geopend op middagen en avonden. Het gloednieuwe clubhuis biedt iedereen de gelegenheid om na het schaatsen even bij te komen onder het genot van een heerlijk warm drankje of koek.

(Cock de Vries)

 

Maandag 21 jan. '13 / bestuursleden en vrijwilligers druk bezig met het sneeuwvrij maken van de baan!
Maandag 21 jan. '13 / bestuursleden en vrijwilligers druk bezig met het sneeuwvrij maken van de baan!

Aan de leden van ijsclub “Jan Woudenberg” en aan

alle inwoners van Wieringerwaard.

 

Afgelopen week, heeft het bestuur voor de eerste keer kunnen vergaderen in de nieuwe accommodatie van de ijsclub.

Deze accommodatie voldoet aan de nieuwste eisen van de wet, zodat we o.a. van een invalide toilet zijn voorzien.

Zaterdagochtend, hebben Teun en John de elektriciteit van de waterpomp in orde gemaakt, zodat om 10.00 uur het water over de baan vloeide.

Terwijl ik achter de computer zit, gaat er over de radio dat er in Friesland al geschaatst wordt, dus we zijn precies op tijd.

Aankomend weekend het bestuur de verdere afwerking en inrichting gereed maken.

De Firma Vermaire zal de septic tank aansluiten, waarna alles voor elkaar is.

Contributie:

Dan komt ook de tijd weer aan voor de contributie. Als bestuur zijn we van mening dat in deze tijd, het innen bij u aan de deur, wat achterhaald is (ook worden de meeste een dagje ouder).

Hoewel het altijd een gezellige tijd was, is het nu toch zo, dat we de leden vragen om het geld over te maken via de bank, zodat we niet meer door wind, regen en kou, in de avonduren de deur uit moeten om bij u de contributie te komen innen.

 

Als penningmeester ga ik er vanuit dat een ieder de verantwoording neemt om het naar eer en geweten over te maken. Uiteraard zijn nieuwe leden van harte welkom!

 

De prijzen van ons lidmaatschap is als volgt:

Gezinskaart met kinderen t\m. 16 jaar is      € 7,00 (Let op: na 1 februari 2013 € 10,00 ! )

Vanaf 17 jaar en ouder                                € 4,00 ( Let op: na 1 februari 2013 € 7,00 ! )

Donateur (altijd welkom)                             € 3,00

 

Het banknummer is RABOBANK 3705.50.668

T.n.v. IJsclub Jan Woudenberg W. Waard.

 

Vergeet niet uw adres te vermelden bij “Mededeling”

 

Alvast hartelijk bedankt voor uw medewerking!

Namens het bestuur van de ijsclub,

Albert van Bruggen

 

 

Ard Schenk / gemaakt (1968) door  Siem Wardenaar
Ard Schenk / gemaakt (1968) door Siem Wardenaar

Schilderij van ons erelid Ard Schenk is gemaakt door kunstenaar Siem Wardenaar.

 

Het kunstwerk heeft vele jaren gehangen in het voormalige restaurant "de Boogbrug", na de sloop van dat pand, is het opgeslagen door de familie Welter en sinds kort heeft het een mooie ere plaats gekregen in onze nieuwe accommodatie, het ijsclub bestuur is er erg blij mee!

 

Onze dank voor dit geschenk gaat uit naar Rick en Paula Welter.

Vrijdag 11 januari 2013, voorbereiding algemene ledenvergadering
Vrijdag 11 januari 2013, voorbereiding algemene ledenvergadering
Vermaire bezig met het ingraven van de septic tanken
Vermaire bezig met het ingraven van de septic tanken

Algemene leden vergadering op 11 januari 2013 aanvang 20.00 uu in onze ijsclub accommodatie! U bent van harte welkom!

Oorkonde na 122 jaar weer terug bij de ijsclub waar hij op 14 december 1890 werd uitgereikt aan de heer Willem Kaan en Mejuffrouw A. Kaan - Bakker!
Oorkonde na 122 jaar weer terug bij de ijsclub waar hij op 14 december 1890 werd uitgereikt aan de heer Willem Kaan en Mejuffrouw A. Kaan - Bakker!
6-3-2012 Brief met uitleg over de herkomst oorkonde.
6-3-2012 Brief met uitleg over de herkomst oorkonde.

SPONSOREN.....

 

Bijdrage energie zuinige lampen:

Waard Polder Windenergiek

€ 500,00 

A. Wind/Yongli Belting

€ 250,00

Rabobank:

€ 750,00 

 

Bestuursjassen/Vlag:

Klaas Hemke

Jaap Kaan

Mts. Jan Kater

Mts. Kees van Bruggen

Jaap Oostindier

 

Club bord

Mevr. M. Woudenberg

 

Ontwerper en schenker van het beeld "de Schaatser":

Siem Wardenaar

 

Schilderij Ard Schenk 1968:

Rick en Paula Welter