Ledenvergadering ijsclub Jan Woudenberg

 

18-3 2022

 

Dit jaar krijgt U een inkijk op het verloop van de ledenvergadering, met als hoogte- of dieptepunt voor onze vereniging, het afscheid van de voorzitter.

Maar nu eerst de vergadering.

Het heeft 2jaar geduurd voordat we weer eens konden vergaderen in groter verband.

Een passende datum werd dus 18 maart en niet zonder reden zal u later begrijpen.

Als penningmeester bel je dan de voorzitter of hij akkoord gaat.

Na de goed keuring ga je de zaak voorbereiden.

Ruim een aantal maanden geleden was de kascommissie al langs geweest want het geld moet kloppen.

Dan nu terug naar de avond.

De vergadering begint altijd om 20.00 uur, maar dit jaar moest het anders, dus de aankondiging in Roodbroek en e-mail stond duidelijk 19.30 uur.

Normaal gesproken hebben we als bestuur een kwartier van tevoren even een kort vooroverleg om niet voor verrassingen te staan.

Het wachten is dan op de voorzitter die altijd op tijd is maar dus deze keer niet.

Met veel verbaal komt hij om 19.30 uur eindelijk binnen en dan weet je het wel, altijd half acht vooroverleg bestuur, 20.00 u aanvang vergadering, waarom nu weer anders?

Uiteindelijk komt het erop neer... niet goed gelezen dus  ;)

Bij aanvang der vergadering is standaard Opening, Ingekomen stukken, Notuleren, financieel verslag en dan komt het Aftredend en herkiesbaar Gerrit de Gier, Aftredend en niet herkiesbaar Arie van Zoonen en Mike Kramer, deze heren werden bedankt voor bewezen diensten en kregen hiervoor een attentie.

Maar dan komt het. wat in 42 jaar niet gebeurt is, de voorzitter Jaap Oostindiër aftredend en niet herkiesbaar.

De vertrekkend voorzitter heeft in het bestuur zijn opvolger gevonden en wel in de Hr. Henk Bakker

Wel werd er een officiële stemming gehouden, met als hoofd der stembureau mevr. B. Stammes en de hr. K. van Bruggen.

De stembiljetten werden rondgedeeld en weer opgehaald. Na het tellen kwamen er 17 voor en één tegen. (We vermoeden dat het wel eens een familielid kon zijn die haar man steeds minder gaat zien)

Henk bedankte het bestuur en leden voor het verkregen vertrouwen.

 

Dan nu de nieuwe generatie bestuursleden, die we al een aantal jaren terug benaderd  hebben, om er eens over na te denken om de ijsclub de eerste 25-30 jaar weer vooruit te helpen.

Deze mannen variërend tussen de 30 en 40 jaar hebben unaniem ja gezegd.                          

 

 

                                              

  

De nieuwe generatie bestuursleden van de ijsclub

 

Foto: v.l.n.r. Tom van Buuren, Arno Vriesman, Lars Borst, Gert Jan Kater en   Stephan Spaans

 

 

 

 

Deze heren zijn Tom van Buuren, Lars Borst, Stephan Spaans, Arno Vriesman en Gert-Jan Kater.  Het is de bedoeling dat diverse mannen straks ook de taken van voorzitter, secretaris en penningmeester gaan overnemen, maar eerst draaien ze nu officieel mee en hopen dat de samenwerking met de oude generatie vloeiend zal verlopen en dat we ze ook in de ijsperiodes kunnen laten zien hoe het allemaal werkt.

Mannen bedankt voor het toetreden en succes in de toekomst.