Dagelijks bestuur:

 

Jaap Oostindier                    Voorzitter / s_oostindier@quicknet.nl 

                                             tel. 0224 - 219879

 

Gea van Kerkhof - Buning    Secretaresse / geavankerkhof@quicknet.nl 

                                            tel. 0224 -221642

                                            06-10515858

 

Albert van Bruggen              Penningmeester / ajm.vanbruggen@quicknet.nl 

                                            tel. 0224 - 223082

                                           

Bankgegevens:

Rabobank: rek.nr.  NL84 RABO 037 055 0668  t.n.v. ijsclub "Jan Woudenberg"

 

 

Overige bestuursleden:

 

 

John Vriesman                   tel. 0224-221318 

Gerrit de Gier                     tel. 0224-221903               

Gonnie Mol - Hendriks        tel. 0224-221542 

Boudewijn van Buuren       tel. 0224-221855

Arie van Zoonen                 tel. 0224-221304

Henk Bakker                       tel. 0224-223025

Mike Kramer                       tel. 0224-221602

Leo van Rozelaar               tel. 0224-221933

SPONSOREN.....

 

Bijdrage energie zuinige lampen:

Waard Polder Windenergiek

€ 500,00 

A. Wind/Yongli Belting

€ 250,00

Rabobank:

€ 750,00 

 

Bestuursjassen/Vlag:

Klaas Hemke

Jaap Kaan

Mts. Jan Kater

Mts. Kees van Bruggen

Jaap Oostindier

 

Club bord

Mevr. M. Woudenberg

 

Ontwerper en schenker van het beeld "de Schaatser":

Siem Wardenaar

 

Schilderij Ard Schenk 1968:

Rick en Paula Welter