Dagelijks bestuur:

 

Henk Bakker                      Voorzitter (ad-interim) Henk Bakker / rita.henk@quicknet.nl

                                            tel. 0224-223025

                                             

 

Gea van Kerkhof-Buning    Secretaresse / geavankerkhof@quicknet.nl 

                                            tel. 0224 -221642

                                            06-10515858

 

Albert van Bruggen              Penningmeester / ajm.vanbruggen@quicknet.nl 

                                            tel. 0224 - 223082

                                           

Bankgegevens:

Rabobank: rek.nr.  NL84 RABO 037 055 0668  t.n.v. ijsclub "Jan Woudenberg"

 

 

Overige bestuursleden:

Gerrit de Gier                     tel. 0224-221903               

Gonnie Mol - Hendriks         tel. 0224-221542 

Boudewijn van Buuren        tel. 0224-221855

Leo van Rozelaar                tel. 0224-221933

Lars Borst

Gert Jan Kater

Tom van Buuren

Stephan Spaans

Arno Vriesman

Floor de Graaf